Print this page

SRPSKA POBEDA: Freske ponovo sjaje u manastiru Gracanica

Freske, medu kojima su umetnicki izuzetne "Sretenje Gospodnje" i "Angeo velikog sovjeta", u priprati manastira Uspenje presvete Bogorodice u Gracanici, koji je na listi UNESCO-a, ponovo svetle punim sjajem oslobodene naslaga cadi, kamenca, vlage i drugog vremenskog taloga.

Profesor Miroslav Stanojlovic, slikar-konzervator, kazao je da su radovi osmoclanog tima na zaštiti celokupnog živopisa na 120 kvadrata u priprati u završnoj fazi. Stanojlovic je kao posebno važne izdvojio freske "Sretenje Gospodnje" i "Angeo velikog sovjeta".

"Po mom sudu freska `Sretenje Gospodnje` je najstarije slikarstvo, starije od ostalog kasnje izobraženog u priprati ovog hrama. Po mojoj oceni ta freska je najbliža onom starijem živopisu u unutrašnjem delu hrama Uspenja presvete Bogorodice", pojasnio je Stanojlovic.

Prema njegovim recima, "Angeo velikog sovjeta" predstavlja redak slikani prikaz Gospoda Isusa Hrista oslikanog kao Andela sa krilima.

Hrist-Angeo, kako je dodao, drži svitak sa porukama i blagosilja svakog koji ulazi u pripratu. Prema njegovim recima, to je simbol mudrosti utkane u dobrotu u dobru želju, dobro htenje, dobru nameru. "A to opet implicira one univerzalne karakteristike po kojima je i manastir Gracanica svrstan na listu UNESCO-ve kulturne baštine znacajne za celokupan ljudski rod, a ne samo za srpski narod", ocenio je Stanojlovic.

Stanojlovic je ukazao i na ikonografski sadržaj mitropolita Dionisija, odnosno na izuzetnu fresku koja prikazuje njegovu sahranu. Stanojlovic je kazao da su strucnjaci na freskama zatekli i potom otklanjali sve strukturne slabosti koje može da ima freskoslikarstvo. "Nataloženi slojevi na freskama otapani su u trideset epizoda, jer su bili okamenjena struktura", rekao je on i dodao da su problem za konzervatore predstavljali i grafiti po živopisu, urezivani pre pola veka.

"Revolucionarnim" izmestanjem mesta za paljenje sveca izvan hrama spreceno je da cad, vlaga i drugi talozi dalje uništavaju freske, rekao je on i dodao da je živopis sada konzerviran da može da traje još mnogo-mnogo godina.

Stanojlovic je ukazao i na štetnost magistralnog puta koji ide uz sam manastir, jer gasovi iz vozila i vibracije koje prave kamioni loše uticu na živopis.

Profesor je pomenuo i osveženi natpis u priprati koji je, kako je rekao, praktikovan u fresko slikarstvu kao "okamenjeno svedocanstvo" pisanog sadržaja koje govori o tome kada je priprata hrama izgradena, kao i to da su i sve druge relevantne cinjenice u tom natpisu