Novak Đoković

Novak Đoković (42)

Dragi Srbi,

Pišem ovo iz Severne Dakote Srbiji i celom svetu iz brige za etičkim dužnostima naučnika i lekara. Dužnost je da se prenese istina. Kako su lekari na posebnoj misiji u društvu, naš rad i same reči nose značajnu moć. Naravno, ta moć je obojena politikom. U društvenim hijerarhijama klasa lekara je moderni ekvivalent šamanskih iscelitelja plemenskih kultura. Još uvek imamo tradicionalne iscelitelje ovde usred Severne Amerike kao što su indijanska plemena Hidatsa, Arikara, Mandan i Lakota. Oni praktikuju isceliteljske veštine koje su zaštićene Prvim amandmanom na Ustav Sjedinjenih Američkih Država o pravima. Istina i prvi principi filozofije su teški ideali kojih se treba držati u globalnom društvu u kom “se svet vrti oko novca”. Pozvani smo da kao lideri u medicini i nauci, jako osvetlimo dostupnost informacija javnosti. Pločica koja je ugravirana na jednom od spoljnih zidova zgrade Nacionalne akademije nauka u Vašingtonu, rečito prenosi ovu odgovornost: “Pravo na traženje istine podrazumeva i dužnost; ne sme se prećutati nijedan deo onoga što je prepoznato kao istinito.” Albert Ajnštajn

Kao američki lekar, specijalista radiologije, stalno imam na umu najpoznatijeg srpskog naučnika, Nikolu Teslu. Skeneri magnetne rezonance i njihovi magneti dobro ohlađeni tečnim helijumom, su ocenjeni u ime Tesle. Moderna američka i svetska ekonomija funkcioniše posredstvom linija izmenične struje koju je Tesla ocenio kao genijalnost napona. Teslino otvoreno iznošenje informacija o njegovom radu, u interesu poboljšanja našeg ljudskog iskustva putem tehnologije, ubrzalo je napredak sve nauke i inženjeringa. Njegov kreativni um je bio dar za sve nas. Gde bi svet bio bez njegovog pronalazačkog genija? Sve što nam je Tesla podario, je pokretačka snaga svog našeg modernog povezivanja!

Vaša nacija ima pronicljivog lekara, specijalistu psihijatrije, koji upozorava na opasnosti od vakcina. To su ili metali povezani sa antigenima, ili živi virusi koje uvozite. Ovi medicinski proizvodi povezani su sa reketiranjem, i prinudom lekara i naučnika iz moje zemlje. Ovaj iskreni lekar koji obavlja svoju dužnost upozoravanjem vašeg stanovništva, je dr Jovana Stojković. Ona istupa u korist ljudskog prava na informisani pristanak u vezi sa donošenjem odluka o vakcinaciji, kao i ja. Bez obzira na medicinsku specijalnost, trebalo bi da svi budemo izuzetno zabrinuti kada vlade diktiraju medicinsku praksu.

Pružajući podršku dr Stojković, takođe treba da znate da sam lekarski savetnik jednog od najvećih sportista vaše zemlje, Novaka Đokovića. Kao savetnik Novakovog tima, naš cilj je fokusiran na održavanje njegovog neverovatnog talenta na sceni kako bi ga svet posmatrao. Čast je za mene kao lekara pomagati mu u potrazi za ekstremnom izdržljivošću njegovih neverovatnih ekstremiteta. Postoje značajni ukršteni putevi koji prolaze kroz Srbiju u konceptu mitohondrijske medicine koja će postati jasnija u nastavku čitanja ovog izlaganja. Ovu heuristiku, sa ove dve ikone srpskog sporta i nauke, razvijam u duhu odbrane Hipokratovih etičkih saveta o bezbednosnim pitanjima vezanim za vakcinaciju.

Daljinski pregled mnogih mozgova obnovljenih u hiperbaričnim komorama na Univerzitetu Louisiana State University u Nju Orleansu, omogućio mi je da razumem “molekularnu psihijatriju” o tome kako fizika utiče na praksu ronilačke medicine. Ovo je mesto gde je profesor Pol G. Harč otkrio pravu mešavinu direktnog punjenja ćelija kod Alchajmerovog tipa demencije, kako bi preokrenuo metaboličke poremećaje koji se vide na snimcima pozitronske emisione tomografije (PET). On je takođe preokrenuo teške anoksične povrede mozga kod dece i povratio mozak sportistima borilačkih veština, koji su povredili mozak, uključujući i dementne takmičare. Slike jednofotonske emisione kompjuterizovane tomografije (SPECT) i PET slike svedoče o ovim statistički značajnim promenama u funkciji mozga koje su korelaciji sa kliničkim dobitkom. Do detoksikacije mozga od metala i drugih mitohondrijskih toksina, dolazi posredstvom ovog medicinskog instrumenta fizike. Imamo niz od još jedanaest slučajeva oporavka od demencije koji će biti objavljeni 2020. godine i koji su deo posla koji je on prvi učnio za svet. Dr Harč je toliko vremena i pažnje posvetio poboljšanju zdravstvenog stanja ljudi putem punjenja mozga i tela elektronima izvedenim iz kiseonika, pod pritiskom koji su prikupile mitohondrije. On je u velikoj meri Tesla mitohondrijske medicine savremenog doba. Ironija imena Tesla, Đoković i Stojković kao imena koja se pozivaju na jednog od udaljenijih intervencionih i dijagnostičkih radiologa akademske medicine, neće biti izgubljena na čitaoce ovog pisma putem buduće cirkulacije ovih reči širom sveta. Svet je mali, uostalom, jer je Nikolina genijalnost povezala sve nas, a atmosferski gasovi koje svi delimo povezuju milijarde ljudi zajedno putem kiseonika koji obrađujemo u našim mitohondrijama.

Moje kolege iz oblasti nauke i prava, uključujući dr Džejmsa Lajonsa-Vajlera, dr Stefani Senef, i Roberta F. Kenedija, su takođe napisali pisma u korist dr Stojković. Njen jak stav prema istrazi i oprezu kada se radi o ovim stranim proizvodima, je u funkciji zaštite mitohondrija svih porodica vaše države. Obavešten sam da joj je dozvola za rad u medicini ugrožena zbog njenog otvorenog stava o bezbednosti vakcinacije. Vakcine retko uzrokuju smrt, ali kada do toga dodje, mi kao nacionalna medicinska društva, moramo ispitati kakve su posledice tih smrtnih slučajeva na našu populaciju i izgubljeni potencijal budućih generacija porodične linije koju je to pogodilo. Jedan tragičan primer smrti od vakcinacije dogodio se 14. avgusta 2018. godine u redovima mladih sportista ovde usred Amerike. Mladić Kristofer Banč, velikog sportskog potencijala, ubijen je vakcinom (HPV) koja ima previše aluminijuma i koja je testirana na bezbednost protiv lažnog placeba. Kristoferova porodica je bila zavedena institucionalizovanim uverenjem da vakcine nikada ne ubijaju decu, što je podržano od strane problema sa placebom. U stvari, stopa smrtnosti devojčica koje su proučavane u prvoj fazi ispitivanja bezbednosti HPV vakcine, bila je izuzetno visoka za starosnu dob tokom perioda ispitivanja, kako u grupi koja je primala vakcinu, tako i u grupi koja je primala samo antigen. U Kristoferovom slučaju, moguće je da je to bio slučajni bliski susret između nervnih proteina na miofascijalnoj granici i aluminijumskog pojačivača (adjuvansa) koji je izazvao kaskadu preterane reakcije imunog sistema na njegove sopstvene proteine. Stvarno, zašto ne bismo verovali da je ubrizgavanje metala koje može okrenuti imunološki sistem protiv samog sebe, glavni izvor neželjenih dejstava vakcina?

Kristoferov život se danas slavi u predelu Quad Cities (u okolini grada Molin u llinoisu). To je odraz poštovanja prema njemu, i sigurno će pomoći zajednici srednjoškolaca koji tuguju zbog gubitka svog saigrača i školskog druga na kraju školske godine. Ovaj događaj takođe pamti žrtvu ove porodice koja je pozvana u rat protiv bolesti upotrebom tehnologije koja bi trebalo da ima mnogo veću pažnju za svoje povremene katastrofalne štete. Preterana upotreba metala u medicini utiče na stope hroničnih bolesti tako što ometa mitohondrijsku obradu kiseonika. Kristofer je bio živahan mladi sportista i možda bi postao sledeći Novak Đoković, Pejton Maning ili Džef Samardžija (bacač u bejzbolu, bejzbol igrač grada Noterdam u Indijani) u svojim nastojanjima za sport. Nažalost, nikada nećemo znati šta smo izgubili kao nacija sportista zbog prisilnog manipulatorskog tržišta i slogana “jedan manje”. Kristoferove mitohondrije su bile centri moći njegovih ćelija i direktno izvedena populacija organela njegove majke Destini. Za nju medicina nikada više neće biti ono što je bila, jer joj je uzela sina u ključnoj tački njegove vitalnosti i razvoja. Današnja planirana biciklistička vožnja u gradu Molin daće doprinos dečjoj bolnici Univerziteta u Ajovi, čiji su radiolozi dijagnostifikovali Kristoferov akutni diseminovani encefalomijelitis (ADEM) na magnetnoj rezonanci, koja evidentira brz razvoj edema u ovim retkim smrtnim slučajevima uzrokovanim autoimunitetom kao reakcijom na vakcine. Patolozi iz grada Ajova su dokumentovali povrede ćelija pomoću mikroskopa, a tim lekara pedijatrijske intenzivne nege rekao je Destini da će objaviti izveštaj ovog problematičnog slučaja koji će biti dokumentovan i stavljen na uvid svetu. Postoje i drugi slučajevi smrti u bolnicama koje se nikada ne prijavljuju u medicinskoj literaturi, a ponekad se čak ne pominje ni u VAERS bazi podataka. Ova nacionalna “baza podataka” je loša evidencija o reakcijama na vakcine za koju većina lekara nema pojma čak ni da uopšte postoji u ovoj zemlji.

Od Kristoferove smrti, na hiljade je porodica širom Amerike, koje boli srce za Destini, i za koje ona predstavlja svetionik na horizontu kako bi njihove porodice saznale za katastrofalne rizike od poremećaja imunog sistema koji biva okrenut protiv svojih organa i tkiva. Tužna istina o “profesiji” medicini je da deca koja su izgubljena zbog manipulantskog tržišta farmaceutskih proizvoda, postaju najgora noćna mora u ovoj industriji, a njihove porodice izbegavaju svi u zdravstvenim ustanovama. Oni bivaju prognani od strane društva, jer su izgubili molekularnu igru ruskog ruleta. Najtužnije u ovim slučajevima je potpuno odsustvo diskusije i svesti u široj medicinskoj zajednici. Izgubili smo svetionik zdravstvene bezbednosti u ovoj zemlji onog dana kada je Federalna komisija za komunikacije dozvolila emitovanje reklama farmaceutskih proizvoda u štampi. Teme o povredama vakcinom su se raspravljale krajem sedamdesetih i ranih osamdesetih u ovoj zemlji na informativnim programima i emisijama, kao što je popularni forum Fila Donahjua. Ovi proizvodi su neselektivno korišćeni za tržišni lov na najmlađu demografsku populaciju na svetu. Uz pomoć policijskih snaga države, oni su takođe de facto zauzeli i političko tržište u mnogim zemljama. Naša zemlja je prvi put korišćena u poslovne i preduzetničke svrhe 1986. godine, kada je Kongres zatvorio sudske čuvare i pustio korporativizam.

Svetski naučnici sve češće upozoravaju na ubrizgane metale u medicinske proizvode – naročito aluminijum – kao i one koji se unose tradicionalnim oralnim putem ili udisanjem. Ovi metali su modifikatori imunog sistema i utiču na organele koji proizvode energiju – naše mitohondrije. Oni narušavaju oksidativni fosforilacioni ciklus, oštećujući oksidativnu moć pucanja u ćelijama imunog sistema sve dok se ne uklone naponi u moždanom tkivu. Vakcine koje sadrže metale mogu uticati na efikasnost vakcina sa živim virusom koje su ekonomski bile važan deo sprečavanja periodičnih epidemija malih boginja, zauški i rubeole. Interferencija antitela majke u prvoj godini života je najveći znak tržišta pre dobrih medicinskih pristupa koje je američki Centar za kontrolu bolesti i prevenciju (CDC) rasprodao 1980-ih. Iako je vakcina protiv rota virusa ekonomski važna, živa, atenuirana virusna infekcija, čim žene ne odsustvuju sa posla kako bi negovale teže obolelu decu, od divljeg tipa ove infekcije u industrijskom svetu, ona NE štiti živote tamo gde su gradjevinski inženjeri davnih dana poboljšali higijenske uslove. Ako ste zdravstveni radnik i inficira Vam se oko agensima vakcine protiv ovčijih boginja, može se desiti da oslepite, ali ne postoji mogućnost da sačuvate svoju karijeru kao radiolog zbog optičkog neuritisa koji je izazvan ovom vakcinom u Americi. Hirurzi, patolozi, kardiolozi, neurolozi, anesteziolozi i drugi visoko plaćeni američki lekari specijalisti gledaju samo da se izvuku, da ne prime vakcinu, jer su njihov ugled i njihova ekonomska moć izloženi riziku od nenadoknade gubitka zbog povrede bilo kojom vakcinom. Organizacije kao što su “Lekari za informisani pristanak”, svakodnevno se omasovljuju apropo ovih bezbednosnih pitanja, jer su lekari širom sveta ogrezli u korupciji – dosta nam je toga više.

Najnoviji skeneri magnetne rezonance brenda “7 Tesla” mogu preciznije da izmere koncentracije metala u mozgu i drugim organima, posebno koncentracije omiljenog metala moje specijalnosti, gadolinijuma. U Evropi je iz predostrožnosti upotreba ovog metala bila vrlo ograničena, i na kraju će moje kolege, lekari hiperbarične medicine, pokazati da se ovi metali mogu relativno brzo potisnuti unazad preko krvno-moždane barijere, kao što su dokumentovale serijske magnetne rezonance tokom tretmana. Akumulacija raznih toksičnih metala izvadjenim putem 60 jednosatnih ronjenja, je ono što Harč i ja pokazujemo svetu, menjajući time izveštaj o slučaju obrnute demencije koji je objavljen ranije ove godine u istraživanju medicinskog plina. Mnogi sledbenici Tesle (radiolozi) svakodnevno dokumentuju sve više povreda vakcinama na globalnom nivou – mnogi ne smeju da progovore o ovome iz straha od osvete svojih univerziteta i njihovih poslodavaca širom sveta. U bezizlaznoj smo situaciji što se tiče akademskih istraživanja kada vidimo da je Kristofer Eksli, doktor nauka u Velikoj Britaniji, izgubio sredstva za proučavanje kako metali utiču na neurodegenerativne bolesti poput autizma i Alchajmerove bolesti. Da je proučavao politički bezbedniji metal olovo (Pb), a ne aluminijum (Al), onda bi možda još uvek imao finansijska sredstva, ali gadolinijum (Gd) će u karate stilu biti iseckan na komade u američkim sudovima, što će lajkovati i Čak Noris, kada budem izneo moju stručnu ocenu o tom metalu koji je predmet korupcije, jer mi smo medicinsko društvo koje javno iznosi informacije i koje je fotoreporter medicine.

Kako metali uništavaju naše mitohondrije koje su direktno izvedene iz jajnih ćelija naše majke, mi prenosimo nedostatak elektrona, a time i napon našim ćelijama. Iako postoje mnogi izvori putem kojih metali mogu da oštete mitohondriju, oni koje možemo razumno kontrolisati su oni koji su upućeni našem građanstvu od strane zdravstvenih autoriteta. Stalni glas u odbrani bruto domaćeg mitohondrijskog proizvoda Srbije, izvedenog od majki, ne bi trebalo da bude ućutkan profesionalnim i ekonomskim sankcijama. Ućutkivanje psihijatra sankcionišući je da ne može da se bavi medicinom, može dovesti do daljeg buktanja političke krize, kao što smo videli ovde u Americi sa pokušajima sankcionisanja dr Boba Sirsa i dr Kena Stolera u Kaliforniji. Model prakse Hipokratovog individualizovanog pružanja zdravstvene zaštite, ilustrovao je dr Pol Tomas u Oregonu, a isto važi i za dr Boba Zedžaka u Minesoti. Apelujem na sve koji ovo čitaju, da traže uverljive pristupe vakcinaciji koje ovi doktori koriste. Dr Tomas je počeo da vodi evidenciju o tome da su zdraviji onih koji ne poštuju preporuke CDC-a u odnosu na one koji poštuju. Njegova praksa bi trebalo da služi kao primer celom vašem narodu. U drugim zemljama, preporuke koje se odnose na vakcinaciju su takođe informativne u indeksiranju zdravlja dece tih zemalja. Japanska vlada je zaštitila svoje adolescentkinje prepoznavanjem značajnih reakcija na HPV vakcinu, i poštujući svoju dužnost prema svojim građanima, vladini zvaničnici i lekari su uvideli da američkim proizvođačima tih proizvoda ne treba slepo verovati. Entoni Mouson je objavio studiju koja je obuhvatila 666 dece i pokazala da su nevakcinisana deca zdravija. To, šta je sve Mousonov tim morao da prodje da bi objavio svoju studiju, znak je represije činjenica i istraživanja koji su u interesu javnog zdravlja. Čudno mi je da su odeljenja javnog zdravlja na Zapadu tako izvanredno fokusirana na infektivne bolesti i one koje su povezane sa rakom, ali ne obraćaju pažnju na intoksikaciju mitohondrija metalom koja dovodi do tih istih problema, niti se ova odeljenja zalažu za najprirodniji oblik medicine, izveden iz komora za kiseonik i pritisak. Rusi i narodi Istočnog bloka su proživeli 20. vek bez ovih korozivnih uticaja globalnih korporacija koje bi im prodavale loše proizvode. Medicinski establišment od Baltičkog mora do donjeg Dunava, imao je naprednu medicinu koja je dovela do napretka u medicini zasnovanoj na uređajima, kao što su angiografija katetera i hiperbarična medicina, bez ometanja prodaje od strane gigantskih farmaceutskih korporacija koje svakodnevno prodaju robu u hodnicima zdravstvenih ustanova ili preko elektronskih medija. Kako se doza metala na globalnu populaciju povećala upotrebom lekova/vakcina, više je hroničnih bolesti kod ljudi. Na primer, imamo čak i otrovni metal gvožđe koji se kreće oko svake krvne ćelije. Gvožđe je endogeni metal koji se u mozgu oslobađa traumom. Kada se ispusti u tkiva, postaje toksičan i postaje slobodni generator. Ponderisane slike podložnosti skenera magnetne rezonance “1.5 Tesla” i “3 Tesla” sada nam dozvoljavaju da pratimo male depozite hemosiderina u mozgu nakon traumatske povrede mozga. Trovalentni jon gvožđa (Fe3+) je klasičan primer kako elektroni bivaju uzimani iz metala „opasne valence“ kolone periodnog sistema elemenata. Ovde su opisani razlozi toksičnosti metala u medicini. U suštini, problem je što mitohondrije bivaju oštećene ovim problematičnim valencama ovih elemenata i njihovim jonima koji utiču na same elektrane ćelije.

Kontrastni agensi magnetne rezonance bazirani na gadolinijumu izazivaju toksičnost mitohondrija i smrt ćelija u neuronima ljudi, a toksičnost se povećava sa smanjenom kinetičkom stabilnošću agensa; Bower, Danielle V., MD, PhD,†; Richter, Johannes K., MD*; von Tengg-Kobligk, Hendrik, MD,†; Heverhagen, Johannes T., MD, PhD,†; Runge, Val M., MD*,†Istražna radiologija: May 3, 2019 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p

Dr Stojković jasno uvidja istinu i prisiljena je da o njoj govori onako kako je Ajnštajn kodifikovao na engleskom jeziku. Njena dužnost je da upozori, a dužnost drugih medicinskih autoriteta Srbije da rešavaju ove probleme na civilizovan način. U toj nacionalnoj diskusiji u pitanju je ljudsko dostojanstvo autonomnog odlučivanja pojedinca. Oni koji su bacili kamenje na Jovanu mogli bi u narednoj deceniji poželeti da nisu, jer njena kritika može dovesti do toga da oni izgube autonomiju u većoj sferi medicinskog uticaja na cvakodnevne odluke naroda u Srbiji.

Jednostavan pristup kaubojske etike “Square Deal” (Program Teodora Ruzvelta koji podrazumeva jednake mogućnosti za sve ljude i jednake nagrade prema jednakim zaslugama), je prepoznati da kada se vlade i globalne korporacije udruže kako bi se prema ljudima odnosili kao prema životinjama, bez poštovanja genetičke raznolikosti, dobijamo industriju koja se na kraju gradi na gomili vrelog djubriva, i koja štiti ekonomsko zdravlje tih istih vlada i globalnih korporacija profitom koji su stekli činjenjem štete pojedincima. Ovo je stari problem u socijalnom inženjeringu društava. Bolje mi tretiramo naše konje u Severnoj i Južnoj Dakoti nego što korporacije i javni zdravstveni službenici tretiraju našu decu. To je uobičajena velika šema drugih globalnih industrija koje su videle naučne prevarante u zemljama poput Kine, koji su izvršavali svoje kriminalne aktivnosti – ne da su Kinezi branioci slobode govora na ovoj planeti, nego kritikovanje korupcije u korporacijama, kao što je ovo, zaista daje određen izveštaj.

Kako vaša velika država stoji na raskršću starih Puteva svile, i između Bliskog istoka i kolonijalnih sila Zapadne Evrope, ona predstavlja moćno potencijalno tlo inovacija 21. veka koje bi mogle nastati iz mnogih ideja koje su saopštene ovde i u vezi kojih su priloženi linkovi. U kontekstu mitohondrijske energetike koja potiče od majki, slučajnost je to da se Srbija nalazi na prelomnoj tački kada se radi o rukovanju vakcinama na mnogo pažljiviji i razumniji način putem jednostavnih etičkih principa vakcinomike. Članovi tima mreže hiperbaričnih lekara i inženjeringa mogu da ponude i pomognu da se razvije kolaborativni pristup potrebi vaše države za mitohondrijskim medicinskim inovacijama. To su gurui regenerativne medicine koji koriste hiperbarične komore. Iz velikog poštovanja prema talentovanim pojedincima koji su otišli u inostranstvo da poboljšaju potragu za srećom, slobodom i živim nastupom za svu decu ove planete kroz istoriju, može se desiti da se u vašoj državi eliminiše određeni politički tromb pojavom mnogih stranaka. Državni plan vakcinacije u Srbiji putem koncepta etičke vakcinomike, mogao bi biti odličan vid saradnje. Ovi koncepti bi u krajnjem slučaju sačuvali vaše državne resurse uz odgovarajuće zapošljavanje. Malkolm Huper, ja i Novak Đoković mogli bismo se sastati kao zastupnici mitohondrijskog wellness-a (zdravog koncepta života) i “jednim udarcem ubiti dve muve” – otvoriti vrata za ovako nešto kroz podršku dr Jovani Stojković.

Pošto su lekari stražari kada se radi o zdravstvenim problemima, od ekonomske koristi mogu biti jasni vizionari ako njihova upozorenja mogu da smanje rasipničke prakse kakve imamo kada su u pitanju vakcine. Mnogo je verovatnije da će u ovoj današnjoj eri informatike, primer dr Stojković imati negativne reperkusije, nego što bi imao u prošlim vremenima. Jovanin put neće biti isti kao što je bio put Ignaca Semelvajsa koji je živeo do 44. godine. Uništen je zato što je jednostavno primetio da je pranje ruku između obdukcije i porođaja beba spasilo živote majki. Bio je izopšten jer je išao ispred svog vremena, društveno izolovan nedostatkom elektronskih uredja kao što je ovaj koji koristim ja kako bih obuzdao tiraniju rečima upravo sada: “Hvala još jednom, Nikola.” Podsetiću vas da je i Tesla bio izopšten, kao i da je njegove naučne studije uzela vlada SAD-a na kraju njegovog života. Da li Srbi veruju američkim korporacijama i američkoj vladi, i interesima koje oni imaju za srpsku decu, kada svi znamo koliko je prevare bilo u ekonomiji, politici, i tržištu zdravstva, medicini? Nikola Tesla samo želi da vidi kako se njegov genije koristi za dobro čovečanstva. Njegove ideje omogućavaju uspon kompanije General Electric. General Electric je zaradio milijarde od ovog Srbina, čiji su preci sa njegove obe strane bili pravoslavni sveštenici, čiji geni nikada nisu morali da dodju u kontakt sa živom u tiomersalu ili sa aluminijumom sjedinjenim sa površinskim antigenima hepatitisa B, poznath molekularnih imitatora bazičnog proteina mijelina. Vaša sunarodnica na pravi način upozorava da treba biti svestan da vas inostrane korporacije lažu kako bi dobile svoj udeo na tržištu. Trebalo bi joj čestitati kao narodnom heroju što upozorava na štete koje donosi korporativna medicina Zapada. Njena specijalnost je ljudsko izražavanje i interakcije uma, naravno. Ona predvidja revoluciju protiv globalnog korporativnog medicinskog kmetstva koje tako lako posreduju jeftine mitohondrijske psihoaktivne supstance i korupcija u politici, gde nekoliko milijarderskih globalnih korporacija okreće vaše sopstvene zakonodavce i članove parlamenta protiv svoje sopstvene dece i unučadi.

Kao globalni pokret biofizike u medicini, izraelski doktor Šai Efrati i njegove kolege u “Sagol Centru” u Tel Avivu, uveli su praksu po kojoj 500 osoba po satu provede u velikim hiperbaričnim komorama. Ovi sistemi za brzo punjenje ćelija i agensi fizike za čišćenje mitohondrija, dovode mnoge bogate ljude iz celog sveta na lečenje hronične disfunkcije mitohondrija. Strukturno inženjerstvo ovih velikih komora prošlo je proces nivelisanja putem pravosudja i od strane mnogih inženjera širom sveta koji imaju bliske veze sa Međunarodnom hiperbaričnom medicinskom fondacijom (IHMF). Velike sobe za sprovodjenje hiperbaričnih procedura su budućnost medicine i interventne radiologije, posebno što naši kateteri mogu imati više vremena za uklanjanje tromba iz krvnih sudova u svim ishemijskim vaskularnim područjima. Kolege iz Međunarodne hiperbarične medicinske fondacije iz Indije, kao što je dr Arun Murkerdži, već sastavljaju hiperbariku da bi kateterom isporučili matične ćelije u organe, kao ćelijske doze visoke gustine na ciljni organ, i vaskularni sistem ili njegov deo. Moj kolega, dr Pol G. Harč, je bio prvi akademski kliničar koji je lečio autizam hiperbaričnom terapijom, uništavao mitohondrije i punio ćelije ovom tehnikom direktne struje posredstvom atmosferskih gasova koji zaista povezuju sve nas na ovoj planeti. To bi bila divna mreža za naponsko punjenje i napajanje na bazi plina sa kojom bi Srbija mogla da postane vodeća država medicine 21. veka. Pacijenti dr Stojković koji boluju od demencije, kao i oni sa depresijom, imali bi velike koristi od čak i blagih hiperbaričnih ili visinkih wellness komora. Jednostavni visinski gazeboi (dvorišne kućice) upravo su prošli fazu dizajna čak u Severnoj Dakoti sa ventilima za izduvavanje proizvedenim u Ajrontonu u Minesoti. Jednom kada se pogleda oko zavese farmako-mafije, zaista je lako doneti odluku da se inženjeri vrate u medicinu kako bi pomogli bržem ozdravljenju naših pacijenata. Neka Jovana postane vođa srpske hiperbarične psihijatrije ako želi i ako može da obavlja svoju dužnost informisanja, jer može postati više od svetionika integriteta, ali i broker barometrijski posredovanog wellness-a.

Doktori su učitelji. Zanemarili smo nauku o detoksikaciji u medicinskom obrazovanju. To je postepeno napredovalo od sredine prošlog veka. Sigurno da je daleko gore u mojoj zemlji nego u vašoj. Politika nauke o detoksikaciji u medicini ugrađena je ne samo u globalni izlaz iz nasilne obavezne vakcinacije od strane vlada, već i u nedostatak primene najjednostavnijih zakona fizike koji uključuju komore pritiska koji mogu generisati naše sopstvene matične ćelije. Ponavljam, kada su dr Pol G. Harč i dr Edvard III F. Fogarti, objavili prvi prikaz slučaja preokreta Alchajmerove bolesti kod 58-godišnje Amerikanke, a zapravo niko nije video ovo u svetskim medijima, šta mislite kakav haos stoji iza ovog problema?

Moje pretpostavke su da je komponenta oporavka ove žene, koju pokazuje moja PET analitika metabolizma glukoze kroz mitohondrije, to da smo obnovili disfunkcionalnu populaciju mitohondrija (oporavila se milijarda organela u jednom mozgu). Ovi energetski centri su kao oštećene baterije kojima treba lagano punjenje da bi dekontaminirale biološke ploče iznutra. Pored toga, ovde se verovatno dešava efekat oslobađanja matičnih ćelija, i to je još jedan plod zakona fizike za koji vlasnici biotehnoloških firmi nisu stvarno zainteresovani ni da čuju u medijima. Medijima koji zavise od reklama jedne dominantne industrije koja se gaji u Americi.

Ne možemo da kontrolišemo izloženost živi na bazi ugljenika ili teških elemenata koji i dalje dolaze iz Černobila i Fukušime. Međutim, Srbija može ublažiti teret vakcinacije na naš organizam promenom vremena. Nemojte koristiti američki raspored vakcinacije. To je raspored koji je u funkciji pravljenja profita udelom na tržištu, a ne onaj koji se bazira na nauci. Razmislite o tome kako ću raditi sa timom farmaceuta na smanjenju doze metala iz standardnih vakcina tako što će se one primenjivati na mikroiglične uredjaje, na 1/1 doze, u cilju provokacije željenog imunog odgovora iz kože gde se nalaze sve ćelije za obradu antigena. Vaša država bi mogla imati ogromnu političku, ekonomsku i društvenu pobedu ovde, uzimajući ove ideje i implementirajući ih u vašoj zemlji kako bi se prenosivost bolesti smanjila na 1/10 budžeta. Vakcinama sa živim virusima treba potpuna revizija. Nedostatak inovacija u ovom sektoru od donošenja Zakona o zaštiti vakcina iz 1986. godine, doveo je do ove tradicionalne krize korporativnog širenja straha koji drži tržište. Vaša država i njeni naučnici i lekari mogu to da urade bolje od naših, jer ste manje kontrolisani, i sa stanovišta bezbednosti naroda, u vašem najboljem interesu je da pravite sopstvene vakcine i učinite ih pametnim, jeftinijim i efikasnijim.

Ukratko, pronalazim objašnjenje, jer je globalna kriza u vezi sa upotrebom metala u medicini nastala u politici javnog zdravlja koja utiče na mitohondrijsku energiju populacije, i koja na kraju ruši sveti odnos lekara sa njihovim pacijentima. Nažalost, medicinsko obrazovanje je propalo na globalnom planu zbog izostavljanja osnovne nauke o detoksikaciji, a sve to u cilju ekspanzije distribucije farmaceutskih proizvoda. Trebalo bi da svi slavimo one koji imaju integritet da i pod pritiskom ekonomske, političke ili fizičke štete, stalno ponavljaju istinu. Zato je dr Jovana Stojković nacionalno blago. Nadamo se da će iz ove situacije, u moru konfliktnih i korumpiranih informacija, proizaći racionalno i etičko profesionalno poštovanje mišljenja manjine. Ako tiranija pobedi razum, imamo veliku potrebu za psihijatrima na severnim ravnicama, od Kanzasa do Kanade. Psihijatar dr Gabriela Balf, je moja koleginica na Univerzitetu Severne Dakote u Istočnoj Evropi. Ovi strani lekari rade odličan posao pomažući našim ruralnim državama. Možemo svakako zaposliti Jovanu ovde kao psihijatra specijalizovanog za blage hiperbarične terapije, sada kada smo dr Harč i ja definisali umetnost sledećeg veka u medicini, u sprečavanju galopirajuće neurološke krize nastale kao posledica oštećenja mitohondrija ljudi širom sveta.

S poštovanjem,

“Ted”

Dr Edvard F. Fogarti

Načelnik odeljenja radiologije

Univerziteta Severne Dakote

Medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih nauka

Jelena Đoković porodila se u Monte Karlu i na svet donela devojčicu Taru.

Ona se i ovog puta odlučila za kompleks "Grejs Keli", jednu od najistaknutijih bolnica u ovom delu Evope.

Kako se šuška cena porođaja u ovoj bolnici košta 5.000 evra, dok svaki naredni dan košta po 1.000 evra.

Bolnica "Princeza Grejs" sagrađena je 1902. godine, a porodilište je otvoreno 1949. godine.

Anonimni sprski kamiondžija ispričao je u emisiji “Iza rešetaka” kakao je u ozloglašenom marokanskom zatvoru nokautirao jednog Arapina koji mu je pljunuo na postere pravoslavnog krsta i Novaka Đokovića.

- Ja sam na ormaru odmah pored svog kreveta imao dva postera. Jedan je bio Novak Đoković, dok je na drugom bio krst. Jedan od Arapa kada je to video, okrenuo se i bez ikakvog razloga pljunuo na Novaka, a onda i na prvoslavni krst. Bez imalo razmišljanja sam ga odmah udario, nakon toga sam ga odveo u wc i sa dve-tri vaspitne sam ga smirio. Delovalo je da se smirio, ali ja nikako nisam bio miran pored njega i uvek sam ga držao na oku – ispričao je kamiondžija iz Srbije.

Ovaj čovek završio je u zatvoru zbog dilovanja hašiša iz Maroka u Španiju, pošto nije želeo da da mito cariniku od 10.000 evra.

Ovu filmsku priču pogledajte u emisiji “Iza rešetaka” u video prilogu u nastavku vesti.

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, izjavio je da se i u polufinalu Mastersa u Parizu protiv Rodžera Federera videlo da zapadni svet nije naklonjen srpskom asu.

- Komentari su pogađali Novaka. Jedina kopča sa svojom zemljom su društvene mreže. Pogađali su ga komentari. Nije bilo lako ni njemu ni njegovoj porodici. On je deo srpskog naroda, mi smo poznati inadžije. I tamo preko kad navijaju protiv njega, on se zainati i pokaže da je od čelika. Kao na meču protiv Rodžera u Parizu. Nažalost, taj zapadni svet ga ne voli. Oni ga strašno poštuju i cene te njegove uspehe, ali ga ne vole. Moraće da se pomire s tim da je on najbolji i da će biti najbolji u istoriji tenisa. To je sigurno. Jedan od najboljih sportista ikada. A zašto u Kini igra najbolje i zašto se tamo najbolje oseća? Zato što tamo oseća ljubav. Oni ga stvarno vole - rekao je Srđan Đoković gostujući na TV Prva.

Srđan je siguran da će njegov sin biti najbolji dok god to bude hteo, jer se sada njegovi protivnici ne pitaju gotovo ništa.

- Ja sam optimista, on je moje sve snove ostvario pre nekoliko godina i neverovatno je šta radi dečko. Poznajući njegov sklop i diciplinu, bio sam ubeđen da će povratak povratak biti brz.

Bilo je i komentara ljudi da se to nikada neće desiti.

- Teško je kad se neki takvi komentari pojave, ali su u manjini. Bespredmetno je o njima pričati, pa ću se obraćati većini koja Novaka gleda kao deo svoje porodice i naroda. Oni drugi koji su nezadovoljni svojim životom i umesto da im tuđi uspeh bude motiv da i sami nešto urade, oni nipodaštavanjem tuđeg uspeha pravdaju svoje neuspehe i oni su nebitni. Ima tu i pojedinaca, ali su manjina. Ogromna većina je uz Novaka, oni su se molili i palili sveće za njega. Većina je proistekla iz naroda i pomogla je da se tako brzo vrati na vrh - kaže stariji Đoković.

Novak je odavno pokazao svoju privrženost Srbiji.

- Mi smo Srbi, srpskoga roda, odlučili smo da živimo u svojoj zemlji, među svojim narodom. Srbija i srpski narod nema čega da se stidi. Mi smo stara svetska civilizacija i deo evropske porodice naroda. Mi nismo genocidni, mi nismo ubice i koljači kako nas pojedini predstavljaju. Mi smo normalna zemlja sa normalnim narodom, u centru Evrope. Novak je uvek isticao sa zadovoljstvom odakle potiče. Sad svi znaju da je Novak jednako Srbija i Srbija jednako Novak.

Naslednik Novaka i Jelene Đoković, Stefan, doživeo je nezgodu kada je pao sa bicikla, povredio ruku i sada mora da nosi gips.

Mališan se igrao u domu u Monte Karlu, gde Đokovići godinama žive, kada je pao i povredio ruku.

- Stefan je vozio mali, dečji bicikli na stazi u blizini njihove kuće u Monaku. Iako je Novakova supruga Jelena sve vreme motrila na njega, on je pao s bicikla. Plakao je mnogo, pa ga je Jelena odmah odvela kod lekara. Pregledom je ustanovljeno da nema preloma, ali je Stefanu ipak stavljen gips na ruku iz preventivnih razloga. Već sledeće nedelje će mu skinuti gips  - kaže izvor blizak Đokovićima.

On kaže da se Nole šali sa Stefanom kako je to njegova prva sportska povreda. Novakovi roditelji Srđan i Dijana su odmah rezervisali let za Monte Karlo.

- Jelena im je javila šta se desilo, a oni su samo rekli "stižemo" i krenuli za Monako kako bi bili uz Stefana - završava izvor.

Jelena i Novak Đoković zajedno su već deset godina, a 2014. su svoju ljubav krunisali brakom.

Novak je često izjavljivao da zahvaljuje Bogu što ju je upoznao pre nego što je postao svetski broj jedan, jer je tako siguran u njene emocije.

- Na prvi pogled me je osvojila osmehom. Naravno, izgled uvek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kojeg je upoznala kada je imao sedamnaest godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini srećnim - rekao je Novak pre nekoliko godina.

Pogledajte kako je Jelena izgledala pre 10 godina, na početku Novakove karijere:

Beker je na iznenađenje svih rekao jednu neverovatnu rečenicu:

- Ja bih voleo da ostanemo zajedno, ali pita se on. Novak je takmičar u srcu i kada bih mogao da biram čoveka koji bi igrao za moj život, odabrao bih njega. Toliko mu verujem - rekao je Beker.

On je zatim obrazložio čitavu sezonu i pad Đokovića na kraju.

- Prošlih šest meseci bili su najteži od kako sam šef njegovog tima. Istina, ruke su nam bile malo vezane, nismo baš znali šta da radimo pošto se fokusirao na prioritete van terena, provodeći vreme sa porodicom i oko njegovih poslovnih poduhvata. Ali zaslužio je da odmori, poslednje dve i po godine Novak je bio kao mašina - poručio je Beker i nastavio u dahu:

- On više nije imao protivnike, prave protivnike. Nadal i Federer su prosto nestali... Endi je uvek bio "četvrti čovek". Mislim da je Novaku ovaj poraz dobrodošao jer ga je zaboleo.

- To će ga inspirisati, motivisati... Na kraju krajeva, čini se da je za njega ovakav kraj godine dobar. Prvih šest meseci ove sezone bili su neverovatni. Vrhunac je bilo osvajanje Rolan Garosa, što je značilo da drži sva četiri gren slema u isto vreme što se nije dogodilo od 1969. i Roda Lejvera - rekao je Beker.

Godine dominacije na ATP turu i gomila zarađenog novca omogućile su srpskom teniseru Novaku Đokoviću da sebi može da priušti i takav luksuz kao što je stan u elitnom njujorškom kraju, Menhetnu.

I to ne jedan stan, već dva.

Naime, prema pisanju eminentnog lista "Wall Street Journal", Novak je kupio dve stambene jedinice ukupne veličine 185 kvadrata i mada se na navodi po kojoj ceni, procena je da je za to zadovoljstvo izdvojio 5,4 miliona dolara.

Pre godinu i po dana i slavni fudbaler Kristijano Ronaldo je kupio stan takođe na Menhetnu koji je platio 16,5 miliona dolara.

Novakov budući stan nalazi se u jednoj od dve kule i one su delo čuvenog arhitekte Renca Piana u čija se idejna rešenja naš teniser prosto zaljubio i njegov je veliki fan.

- Dopada mi se dizajn dve kule, a i lokacija je fantastična - rekao je srpski teniser, koji će, kao i svi ostali stanari zgrade koja će biti završena 2018. godine, na raspolaganju, pored svega ostalog, imati i bazen sa slanom vodom.

- Njujork i Majami su česta mesta na mojoj listi putovanja i biće sjajno što ću od sada imati gde da budem i da se osećam kao kod kuće - dodao je Novak koji je nedavno kupio i nekretninu u Majami Biču koju je takođe dizajnirao Piano.

Zavirite u možda i najzdraviji kutak glamuroznog Monte Karla.

Skoro da nema osobe u Srbiji koja se, u nameri da prati zbivanja u svetskom tenisu – što se u značajnoj proporciji odnosi na informacije i rezultate o nastupima i karijeri Novaka Đokovića, u poslednjih godinu dana nije interesovala ili razmatrala temu njegove ishrane.

Ako zanemarimo stručni segment javnosti – nutricioniste, kondicione trenere, teniske trenere, motivacione trenere, sportske i medijske poslenike – pravo da kritikuje, debatuje, savetuje i otpisuje sadržaje koji su se navodili na stupcima naše štampe i ponajviše u onlajn medijima i društvenim mrežama sebi je prisvojio skoro svaki sportom animirani Srbin – bez obzira na to o kom sportu se radilo.

Što u šali, što u zbilji – preporučeni “spasonosni jelovnik” za uzdanicu našeg naroda je navodio sarme, bureke, roštilj u svim pojavnim oblicima, poneko pečenje sa ili bez repića – to jest, ono što će se često zateći na trpezi većeg dela samih samozvanih “nutricionih gurua” nedeljom, kada se uobičajeno navijalo za Noleta u finalima turnira širom sveta. I, eto zabave na srpski način – neizostavno nadahnute motivima nadmudrivanja i sveznalačkih preglasavanja.

Za to vreme, ili tačnije u nešto manje od godinu dana, bračni par Novak i Jelena Đoković su – u saradnji sa kulinarskim majstorima za tu vrstu hrane, veoma diskretno i sa pravom merom razvijali svoj ugostiteljski koncept baziran na prvom u očekivanom nizu restorana koji, pod širom definicijom “veganske ishrane”, promoviše sklad i harmoniju među ljudima, sa prirodom i ostalim životinjskim vrstama.

Sugestivno nazvan “Ekvita”, lociran u epicentru luksuznog kvarta Monte Karla i pored takvih zdanja kao što je Forum Grimaldi (vladarske porodice kneževine Monako) i širom sveta čuveni luksuzni restoran “Ćipriani”, nenametljivog i prijatnog enterijera i eksterijera, ovaj konceptualni ugostiteljski objekat sa samog ulaza ostavlja utisak da je sve u njemu izuzetno brižno i smisaono situirano, sa pregršt ličnih nota i prikaza izbora i ukusa njegovih ko-autora, spomenutog bračnog para.

“Ekvita je izraz naše želje da inspirišemo ljude da biraju zdraviju ishranu u njihovom svakodnevnom životu. Ona je koncept, ljubavna priča, i to moja lična – jer je delim sa mojom Jelenom!” na svakom meniju stoji uvodni citat sa potpisom autora, Novaka Đokovića.

“Naša želja je da Stefan odraste u svetu u kome se ljudi vole, imaju obzira i poštovanja za prirodu, svoju i životinjsku vrstu.

Učićemo ga od malih nogu kako treba hraniti um i telo – što u smislu ishrane znači jela bez pesticida, koja su organske prirode, bazirana na biljkama i pripremana sa ljubavlju. Ovo je naša porodična filozofija i cilj iza koncepta Ekvite!” supruga dopunjuje Jelena Đoković, u redovima koji slede, takođe potpisanim.

Od dvadeset pet manjih stolova za prosečno dva gosta, u dva sata popodne – već ih je polovina bilo puno, i to, po svemu sudeći, redovne klijentele.

Sa ulaza nas je pozdravio simpatičan barmen, poreklom sa indijskog podkontinenta, a osoblje dolazi iz latinskog govornog područja (italijani i francuzi).

Prvi kadar sa leve strane je rezervisan za prigodnu instalaciju teniskog nasleđa (reketi sa sredine prošlog veka i aranžman loptica), a sa desne – “dolče vita” to jest sladak život, odslikan velikom vitrinom sa veoma privlačnim dezertima i vinima.

Prostorom dominiraju boje i prikazi prirode – vertikalna baštica, zidovi u drvetu, biljke u raznim postavkama – a uticaj tenisa je podcrtan jedinim “haj-tek” elementom enterijera – uskim i unakrsnim staklenim prosvetljenim površinama (linijama teniskog terena) koje sklapaju dekorativni “patern” na zidovima lokala, pored krupno prikazanih lajt-motiva “Ekvita koncepta” harmonije i usklađenosti.

“Sreća, mogućnost, ishrana, svež vazduh, iskustvo, telo, prirodnost, verovanje, zdravlje, nada, promena” su te birane reči, ispisane velikim slovima, pored kojih se nalaze citati nekoliko vlasnicima omiljenih filozofa, mislilaca, znanstvenika i istoričara (Hipokrat, Hant, Urih…).

Sa plafona vise starinske bakarne svetiljke autentičnog izgleda, a motivi na zidovima – među kojima dominira par otvorenih prozorskih okana seoske kućice – oplemenjeni su raznim eksponatima, među kojima su najčešće knjige sa receptima za ovu vrstu kuhinje – kao i fotografija “vrhovnih domaćina” Monte Karla – prinčevskog para Alberta i Šarlin. Segment enterijera po kome se često rangiraju restorani – “privatne odaje” – jasno su inspirisane plavetnilom i osunčanošću Mediterana (pre svega Grčkom i Španijom), uz veliki ispupčeni natpis na zidu “What A Feeling!” (“Kakav sjajan osećaj!”), aludirajući na dobro raspoloženje – ali evidentno i “olakšanje”…

Ono što je svakako najvažnije – sam jelovnik restorana Ekvita – ostavili smo za kraj.

Sačinjen od deset segmenata – predjela, glavna jela i salate, deserti, prilozi, sveži djusevi, smutiji, topli napici, vina, bezglutenska piva i mleka (“mylks” – napisano sa “y” u “Ekvita fazonu”, kao i u “Myghty Green” ceđenom đusu od biranog “moćnog” zeleniša) – ovaj “meni”– “Od prirode, sa ljubavlju!” je malo remek-delo kombinatorike svih sastojaka koji odslikavaju reči iz Novakove i Jelenine pozdravne poruke

Od predjela – izdvojili bismo (u stilizovanom prevodu) “Lažnu paštetu sa krckavom palentom” (“Faux Gras With Polenta Crisps”) – pravljenu od smese tikvica i kapra sa krckavom palentom i krutonima, dehidriranim tađaska crnim maslinama, prepečenim bademima i pastom od godži borovnice. Cena – tu negde kao i “Karađorđeva” negde u Skadarliji, što je i za Beograd i za Monte Karlo – sasvim okej.

U glavnim jelima, pogled nam je po prirodi stvari prvo privukao “Ogoljeni burger”, u kome je “pljeskavica” sačinjena od smese mlevenog prepecenog oraha i crnog pasulja, uz mladu zelenu salatu, džem od jabuke i bundeve, domaćeg jabukovog sirćeta i paradajz pirea, prepečenih slatkih i domaćih krompirića i portobelo pečuraka.

Ekvitina Sirova Lazanja je “nanizala” slojeve kremaste smese indijskog oraha i rikota sira, mariniranog suncem-sušenog paradajza, pesta od pistaća i peršuna, crvenog kupusa i ulja sa biljnom infuzijom.

S obzirom da smo žurili da stignemo na meč Nadal – Zverev, izabrali smo da probamo nešto što smo na samom ulazu videli da spremno čeka – desert. Mango “čizkejk” je bio briljantan, i “potpisan” (u Novakovom maniru) domaćim sirupom od malina, nane i svežeg šumskog voća.

Meni sadrži i kombinacije jela za brzi ručak (može se i za poneti), kao i posebnu selekciju za najmlađe goste – i to sa Ekvitinom “picom”, dečijom pastom, spiralnom “duga” salatom, čokoladnom tortom, voćnom salatom i izborom sveže ceđenog djusa. U selekciji “smutija” (gustih i mešanih prirodnih sokova) ističu se “Novakova tajna”, “Jelenin sjaj” i “Stefanov šejk” kao jedini sadržaj na meniju koji je poneo imena troje glavnih “aktera” Ekvitine “ljubavne priče”.

Šesnaest vrsta vina i šampanjaca će lepo poslužiti da se nazdravi, a to isto mogu da urade i najmlađi i najstariji uz pet različitih vrsta mleka (mača, kurkuma, bademovo, kokosovo mleko i mleko uz hladnu kafu).

Da su briga za bližnjeg i poštovanje prirodne harmonije zaista motivi po kojima se svi koji su okupljeni oko koncepta “Ekvite” vode – videli smo na kraju našeg boravka.

Veoma uslužni kelner je “pod ruku” uzeo bakicu koja je tog dana izabrala “Ružičaste njoke” od krompira i cveklinog soka, i u maniru pravog lokalnog džentlmena je ispratio i stavio na taksi. Ona će sigurno opet doći kod Noleta i Jelene, a sigurno je da bismo to voleli i mi…

Posmatravši Novakov meč, i setivši se njegove izjave o procesu njegovog sazrevanja kao ličnosti i sportiste za Telegraf pre dva dana – nameće nam se jedan neosporan zaključak:

Novakov izbor šta, kako i sa kim dalje je suštinski njegovo suvereno pravo, za koje se sam izborio – i to u okolnostima koje su često bivale sve samo ne povoljne. Iako možda i nećete naći viđenijeg teniskog stručnjaka koji će vam potvrditi da je iti jedan svetski “broj jedan” teniser to uspevao da ostane uz isključivo vegansku ishranu – Novaku je tema ishrane više komunikacijski koncept, izraz njegove i Jelenine lične i zajedničke kulturne misije – nešto mnogo više od čistog “goriva za teniske pobede”.

I zbog toga, a i zbog činjenice da je u Ekviti sve tako prijatno, opušteno, nenametljivo i nerazmetljivo, a povrh svega – zdravo i ukusno – ovaj zajednični angažman mladog i ambicioznog bračnog para Đoković bi trebalo razumeti, podržati i pozdraviti – sa nadom da će se neka od njenih sledećih “franšiza” što skorije otvoriti u Srbiji.

A kad se to bude desilo, biće super-zanimljivo čuti “glas naroda” na temu “Novakovih trava i biljki” – jer je skromno mišljenje reportera Telegrafa da će komentari o Ekvitinom jelovniku biti barem jednako pozitivni kao i oni koji prate sjajni, stari dobri “niški roštilj”! I, kako se to kaže - čast svakome – a Novaku i Jeleni – svaka čast na ovom izrazu njihove kreativnosti i volje da predstave nove životne izbore!

U nastavku pogledajte cene iz menija, kao i još neke zanimljive kadrove iz okoline restorana.

Baš u trenutku kada ih je uhvatila kamera, dogodila se scena koja je nasmejala ceo svet.

Šeprtlja Kristijano pokušao je da uhvati lopticu posle Novakovog servisa, ali nije uspeo. Umesto toga, "udario" je verenicu!

Lopta se odbila i pogodila Georginu u glavu, da bi na kraju nekako uspeo da je se dočepa Ronaldov sin i vrati je u teren.

"Bolje on to radi nogom, nego rukom", bio je jedan od komentara.

Strana 2 od 3

Novosti dana Politika Ekspres 

Ekspres Politika predstavlja online magazin sa osvrtom na dnevno političku situaciju u Srbiji i svetu. Ovaj online news portal nije ni u kakvoj vezi sa kompanijom Politika AD koja se bavi izdavanjem magazina: Bazar, Politikin Zabavnik, Ilustrovana Politika, Viva, Svet kompjutera, Mali Politikin Zabavnik, Enigmatika i Razbibriga, kao i dnevnih novina Politika i Sportski žurnal, a koje izlaze pod firmom Politika novine i magazin. Politika Ekspres Online predstavlja poslednji pravi tabloid u Srbiji koji se nalazi među TOP 50 najčitanijih sajtova u Srbiji

Go to top