Print this page

ČUDO NEVIĐENO: Otkrivena zmijurina sa glavom žene (VIDEO)

Čudo neviđeno. Vlasti u Maleziji tvrde da su pronašle Gorgonu, pola zmiju - pola ženu.

Zastrašujuće biće, koje ima telo zmije i glavu čoveka, prvi su navodno uočili Aboridžini, od kojih i potiče legenda o njemu, a po njoj je ta kreatura dvopolna i po planinama tumara za plenom.

U grčkoj mitologiji takva bića su poznata kao Gorgone, žene s zmijskim telom i kosom od zmija. Verovalo se da njihov pogled pretvara ljude u kamen. Snimak je obišao internet da uveri sve neverne Tome.