LEКAR NOVAКA ĐOКOVIĆA SE OBRATIO SRBIMA: Dužnost je da se prenese istina!

Dragi Srbi,

Pišem ovo iz Severne Dakote Srbiji i celom svetu iz brige za etičkim dužnostima naučnika i lekara. Dužnost je da se prenese istina. Kako su lekari na posebnoj misiji u društvu, naš rad i same reči nose značajnu moć. Naravno, ta moć je obojena politikom. U društvenim hijerarhijama klasa lekara je moderni ekvivalent šamanskih iscelitelja plemenskih kultura. Još uvek imamo tradicionalne iscelitelje ovde usred Severne Amerike kao što su indijanska plemena Hidatsa, Arikara, Mandan i Lakota. Oni praktikuju isceliteljske veštine koje su zaštićene Prvim amandmanom na Ustav Sjedinjenih Američkih Država o pravima. Istina i prvi principi filozofije su teški ideali kojih se treba držati u globalnom društvu u kom “se svet vrti oko novca”. Pozvani smo da kao lideri u medicini i nauci, jako osvetlimo dostupnost informacija javnosti. Pločica koja je ugravirana na jednom od spoljnih zidova zgrade Nacionalne akademije nauka u Vašingtonu, rečito prenosi ovu odgovornost: “Pravo na traženje istine podrazumeva i dužnost; ne sme se prećutati nijedan deo onoga što je prepoznato kao istinito.” Albert Ajnštajn

Kao američki lekar, specijalista radiologije, stalno imam na umu najpoznatijeg srpskog naučnika, Nikolu Teslu. Skeneri magnetne rezonance i njihovi magneti dobro ohlađeni tečnim helijumom, su ocenjeni u ime Tesle. Moderna američka i svetska ekonomija funkcioniše posredstvom linija izmenične struje koju je Tesla ocenio kao genijalnost napona. Teslino otvoreno iznošenje informacija o njegovom radu, u interesu poboljšanja našeg ljudskog iskustva putem tehnologije, ubrzalo je napredak sve nauke i inženjeringa. Njegov kreativni um je bio dar za sve nas. Gde bi svet bio bez njegovog pronalazačkog genija? Sve što nam je Tesla podario, je pokretačka snaga svog našeg modernog povezivanja!

Vaša nacija ima pronicljivog lekara, specijalistu psihijatrije, koji upozorava na opasnosti od vakcina. To su ili metali povezani sa antigenima, ili živi virusi koje uvozite. Ovi medicinski proizvodi povezani su sa reketiranjem, i prinudom lekara i naučnika iz moje zemlje. Ovaj iskreni lekar koji obavlja svoju dužnost upozoravanjem vašeg stanovništva, je dr Jovana Stojković. Ona istupa u korist ljudskog prava na informisani pristanak u vezi sa donošenjem odluka o vakcinaciji, kao i ja. Bez obzira na medicinsku specijalnost, trebalo bi da svi budemo izuzetno zabrinuti kada vlade diktiraju medicinsku praksu.

Pružajući podršku dr Stojković, takođe treba da znate da sam lekarski savetnik jednog od najvećih sportista vaše zemlje, Novaka Đokovića. Kao savetnik Novakovog tima, naš cilj je fokusiran na održavanje njegovog neverovatnog talenta na sceni kako bi ga svet posmatrao. Čast je za mene kao lekara pomagati mu u potrazi za ekstremnom izdržljivošću njegovih neverovatnih ekstremiteta. Postoje značajni ukršteni putevi koji prolaze kroz Srbiju u konceptu mitohondrijske medicine koja će postati jasnija u nastavku čitanja ovog izlaganja. Ovu heuristiku, sa ove dve ikone srpskog sporta i nauke, razvijam u duhu odbrane Hipokratovih etičkih saveta o bezbednosnim pitanjima vezanim za vakcinaciju.

Daljinski pregled mnogih mozgova obnovljenih u hiperbaričnim komorama na Univerzitetu Louisiana State University u Nju Orleansu, omogućio mi je da razumem “molekularnu psihijatriju” o tome kako fizika utiče na praksu ronilačke medicine. Ovo je mesto gde je profesor Pol G. Harč otkrio pravu mešavinu direktnog punjenja ćelija kod Alchajmerovog tipa demencije, kako bi preokrenuo metaboličke poremećaje koji se vide na snimcima pozitronske emisione tomografije (PET). On je takođe preokrenuo teške anoksične povrede mozga kod dece i povratio mozak sportistima borilačkih veština, koji su povredili mozak, uključujući i dementne takmičare. Slike jednofotonske emisione kompjuterizovane tomografije (SPECT) i PET slike svedoče o ovim statistički značajnim promenama u funkciji mozga koje su korelaciji sa kliničkim dobitkom. Do detoksikacije mozga od metala i drugih mitohondrijskih toksina, dolazi posredstvom ovog medicinskog instrumenta fizike. Imamo niz od još jedanaest slučajeva oporavka od demencije koji će biti objavljeni 2020. godine i koji su deo posla koji je on prvi učnio za svet. Dr Harč je toliko vremena i pažnje posvetio poboljšanju zdravstvenog stanja ljudi putem punjenja mozga i tela elektronima izvedenim iz kiseonika, pod pritiskom koji su prikupile mitohondrije. On je u velikoj meri Tesla mitohondrijske medicine savremenog doba. Ironija imena Tesla, Đoković i Stojković kao imena koja se pozivaju na jednog od udaljenijih intervencionih i dijagnostičkih radiologa akademske medicine, neće biti izgubljena na čitaoce ovog pisma putem buduće cirkulacije ovih reči širom sveta. Svet je mali, uostalom, jer je Nikolina genijalnost povezala sve nas, a atmosferski gasovi koje svi delimo povezuju milijarde ljudi zajedno putem kiseonika koji obrađujemo u našim mitohondrijama.

Moje kolege iz oblasti nauke i prava, uključujući dr Džejmsa Lajonsa-Vajlera, dr Stefani Senef, i Roberta F. Kenedija, su takođe napisali pisma u korist dr Stojković. Njen jak stav prema istrazi i oprezu kada se radi o ovim stranim proizvodima, je u funkciji zaštite mitohondrija svih porodica vaše države. Obavešten sam da joj je dozvola za rad u medicini ugrožena zbog njenog otvorenog stava o bezbednosti vakcinacije. Vakcine retko uzrokuju smrt, ali kada do toga dodje, mi kao nacionalna medicinska društva, moramo ispitati kakve su posledice tih smrtnih slučajeva na našu populaciju i izgubljeni potencijal budućih generacija porodične linije koju je to pogodilo. Jedan tragičan primer smrti od vakcinacije dogodio se 14. avgusta 2018. godine u redovima mladih sportista ovde usred Amerike. Mladić Kristofer Banč, velikog sportskog potencijala, ubijen je vakcinom (HPV) koja ima previše aluminijuma i koja je testirana na bezbednost protiv lažnog placeba. Kristoferova porodica je bila zavedena institucionalizovanim uverenjem da vakcine nikada ne ubijaju decu, što je podržano od strane problema sa placebom. U stvari, stopa smrtnosti devojčica koje su proučavane u prvoj fazi ispitivanja bezbednosti HPV vakcine, bila je izuzetno visoka za starosnu dob tokom perioda ispitivanja, kako u grupi koja je primala vakcinu, tako i u grupi koja je primala samo antigen. U Kristoferovom slučaju, moguće je da je to bio slučajni bliski susret između nervnih proteina na miofascijalnoj granici i aluminijumskog pojačivača (adjuvansa) koji je izazvao kaskadu preterane reakcije imunog sistema na njegove sopstvene proteine. Stvarno, zašto ne bismo verovali da je ubrizgavanje metala koje može okrenuti imunološki sistem protiv samog sebe, glavni izvor neželjenih dejstava vakcina?

Kristoferov život se danas slavi u predelu Quad Cities (u okolini grada Molin u llinoisu). To je odraz poštovanja prema njemu, i sigurno će pomoći zajednici srednjoškolaca koji tuguju zbog gubitka svog saigrača i školskog druga na kraju školske godine. Ovaj događaj takođe pamti žrtvu ove porodice koja je pozvana u rat protiv bolesti upotrebom tehnologije koja bi trebalo da ima mnogo veću pažnju za svoje povremene katastrofalne štete. Preterana upotreba metala u medicini utiče na stope hroničnih bolesti tako što ometa mitohondrijsku obradu kiseonika. Kristofer je bio živahan mladi sportista i možda bi postao sledeći Novak Đoković, Pejton Maning ili Džef Samardžija (bacač u bejzbolu, bejzbol igrač grada Noterdam u Indijani) u svojim nastojanjima za sport. Nažalost, nikada nećemo znati šta smo izgubili kao nacija sportista zbog prisilnog manipulatorskog tržišta i slogana “jedan manje”. Kristoferove mitohondrije su bile centri moći njegovih ćelija i direktno izvedena populacija organela njegove majke Destini. Za nju medicina nikada više neće biti ono što je bila, jer joj je uzela sina u ključnoj tački njegove vitalnosti i razvoja. Današnja planirana biciklistička vožnja u gradu Molin daće doprinos dečjoj bolnici Univerziteta u Ajovi, čiji su radiolozi dijagnostifikovali Kristoferov akutni diseminovani encefalomijelitis (ADEM) na magnetnoj rezonanci, koja evidentira brz razvoj edema u ovim retkim smrtnim slučajevima uzrokovanim autoimunitetom kao reakcijom na vakcine. Patolozi iz grada Ajova su dokumentovali povrede ćelija pomoću mikroskopa, a tim lekara pedijatrijske intenzivne nege rekao je Destini da će objaviti izveštaj ovog problematičnog slučaja koji će biti dokumentovan i stavljen na uvid svetu. Postoje i drugi slučajevi smrti u bolnicama koje se nikada ne prijavljuju u medicinskoj literaturi, a ponekad se čak ne pominje ni u VAERS bazi podataka. Ova nacionalna “baza podataka” je loša evidencija o reakcijama na vakcine za koju većina lekara nema pojma čak ni da uopšte postoji u ovoj zemlji.

Od Kristoferove smrti, na hiljade je porodica širom Amerike, koje boli srce za Destini, i za koje ona predstavlja svetionik na horizontu kako bi njihove porodice saznale za katastrofalne rizike od poremećaja imunog sistema koji biva okrenut protiv svojih organa i tkiva. Tužna istina o “profesiji” medicini je da deca koja su izgubljena zbog manipulantskog tržišta farmaceutskih proizvoda, postaju najgora noćna mora u ovoj industriji, a njihove porodice izbegavaju svi u zdravstvenim ustanovama. Oni bivaju prognani od strane društva, jer su izgubili molekularnu igru ruskog ruleta. Najtužnije u ovim slučajevima je potpuno odsustvo diskusije i svesti u široj medicinskoj zajednici. Izgubili smo svetionik zdravstvene bezbednosti u ovoj zemlji onog dana kada je Federalna komisija za komunikacije dozvolila emitovanje reklama farmaceutskih proizvoda u štampi. Teme o povredama vakcinom su se raspravljale krajem sedamdesetih i ranih osamdesetih u ovoj zemlji na informativnim programima i emisijama, kao što je popularni forum Fila Donahjua. Ovi proizvodi su neselektivno korišćeni za tržišni lov na najmlađu demografsku populaciju na svetu. Uz pomoć policijskih snaga države, oni su takođe de facto zauzeli i političko tržište u mnogim zemljama. Naša zemlja je prvi put korišćena u poslovne i preduzetničke svrhe 1986. godine, kada je Kongres zatvorio sudske čuvare i pustio korporativizam.

Svetski naučnici sve češće upozoravaju na ubrizgane metale u medicinske proizvode – naročito aluminijum – kao i one koji se unose tradicionalnim oralnim putem ili udisanjem. Ovi metali su modifikatori imunog sistema i utiču na organele koji proizvode energiju – naše mitohondrije. Oni narušavaju oksidativni fosforilacioni ciklus, oštećujući oksidativnu moć pucanja u ćelijama imunog sistema sve dok se ne uklone naponi u moždanom tkivu. Vakcine koje sadrže metale mogu uticati na efikasnost vakcina sa živim virusom koje su ekonomski bile važan deo sprečavanja periodičnih epidemija malih boginja, zauški i rubeole. Interferencija antitela majke u prvoj godini života je najveći znak tržišta pre dobrih medicinskih pristupa koje je američki Centar za kontrolu bolesti i prevenciju (CDC) rasprodao 1980-ih. Iako je vakcina protiv rota virusa ekonomski važna, živa, atenuirana virusna infekcija, čim žene ne odsustvuju sa posla kako bi negovale teže obolelu decu, od divljeg tipa ove infekcije u industrijskom svetu, ona NE štiti živote tamo gde su gradjevinski inženjeri davnih dana poboljšali higijenske uslove. Ako ste zdravstveni radnik i inficira Vam se oko agensima vakcine protiv ovčijih boginja, može se desiti da oslepite, ali ne postoji mogućnost da sačuvate svoju karijeru kao radiolog zbog optičkog neuritisa koji je izazvan ovom vakcinom u Americi. Hirurzi, patolozi, kardiolozi, neurolozi, anesteziolozi i drugi visoko plaćeni američki lekari specijalisti gledaju samo da se izvuku, da ne prime vakcinu, jer su njihov ugled i njihova ekonomska moć izloženi riziku od nenadoknade gubitka zbog povrede bilo kojom vakcinom. Organizacije kao što su “Lekari za informisani pristanak”, svakodnevno se omasovljuju apropo ovih bezbednosnih pitanja, jer su lekari širom sveta ogrezli u korupciji – dosta nam je toga više.

Najnoviji skeneri magnetne rezonance brenda “7 Tesla” mogu preciznije da izmere koncentracije metala u mozgu i drugim organima, posebno koncentracije omiljenog metala moje specijalnosti, gadolinijuma. U Evropi je iz predostrožnosti upotreba ovog metala bila vrlo ograničena, i na kraju će moje kolege, lekari hiperbarične medicine, pokazati da se ovi metali mogu relativno brzo potisnuti unazad preko krvno-moždane barijere, kao što su dokumentovale serijske magnetne rezonance tokom tretmana. Akumulacija raznih toksičnih metala izvadjenim putem 60 jednosatnih ronjenja, je ono što Harč i ja pokazujemo svetu, menjajući time izveštaj o slučaju obrnute demencije koji je objavljen ranije ove godine u istraživanju medicinskog plina. Mnogi sledbenici Tesle (radiolozi) svakodnevno dokumentuju sve više povreda vakcinama na globalnom nivou – mnogi ne smeju da progovore o ovome iz straha od osvete svojih univerziteta i njihovih poslodavaca širom sveta. U bezizlaznoj smo situaciji što se tiče akademskih istraživanja kada vidimo da je Kristofer Eksli, doktor nauka u Velikoj Britaniji, izgubio sredstva za proučavanje kako metali utiču na neurodegenerativne bolesti poput autizma i Alchajmerove bolesti. Da je proučavao politički bezbedniji metal olovo (Pb), a ne aluminijum (Al), onda bi možda još uvek imao finansijska sredstva, ali gadolinijum (Gd) će u karate stilu biti iseckan na komade u američkim sudovima, što će lajkovati i Čak Noris, kada budem izneo moju stručnu ocenu o tom metalu koji je predmet korupcije, jer mi smo medicinsko društvo koje javno iznosi informacije i koje je fotoreporter medicine.

Kako metali uništavaju naše mitohondrije koje su direktno izvedene iz jajnih ćelija naše majke, mi prenosimo nedostatak elektrona, a time i napon našim ćelijama. Iako postoje mnogi izvori putem kojih metali mogu da oštete mitohondriju, oni koje možemo razumno kontrolisati su oni koji su upućeni našem građanstvu od strane zdravstvenih autoriteta. Stalni glas u odbrani bruto domaćeg mitohondrijskog proizvoda Srbije, izvedenog od majki, ne bi trebalo da bude ućutkan profesionalnim i ekonomskim sankcijama. Ućutkivanje psihijatra sankcionišući je da ne može da se bavi medicinom, može dovesti do daljeg buktanja političke krize, kao što smo videli ovde u Americi sa pokušajima sankcionisanja dr Boba Sirsa i dr Kena Stolera u Kaliforniji. Model prakse Hipokratovog individualizovanog pružanja zdravstvene zaštite, ilustrovao je dr Pol Tomas u Oregonu, a isto važi i za dr Boba Zedžaka u Minesoti. Apelujem na sve koji ovo čitaju, da traže uverljive pristupe vakcinaciji koje ovi doktori koriste. Dr Tomas je počeo da vodi evidenciju o tome da su zdraviji onih koji ne poštuju preporuke CDC-a u odnosu na one koji poštuju. Njegova praksa bi trebalo da služi kao primer celom vašem narodu. U drugim zemljama, preporuke koje se odnose na vakcinaciju su takođe informativne u indeksiranju zdravlja dece tih zemalja. Japanska vlada je zaštitila svoje adolescentkinje prepoznavanjem značajnih reakcija na HPV vakcinu, i poštujući svoju dužnost prema svojim građanima, vladini zvaničnici i lekari su uvideli da američkim proizvođačima tih proizvoda ne treba slepo verovati. Entoni Mouson je objavio studiju koja je obuhvatila 666 dece i pokazala da su nevakcinisana deca zdravija. To, šta je sve Mousonov tim morao da prodje da bi objavio svoju studiju, znak je represije činjenica i istraživanja koji su u interesu javnog zdravlja. Čudno mi je da su odeljenja javnog zdravlja na Zapadu tako izvanredno fokusirana na infektivne bolesti i one koje su povezane sa rakom, ali ne obraćaju pažnju na intoksikaciju mitohondrija metalom koja dovodi do tih istih problema, niti se ova odeljenja zalažu za najprirodniji oblik medicine, izveden iz komora za kiseonik i pritisak. Rusi i narodi Istočnog bloka su proživeli 20. vek bez ovih korozivnih uticaja globalnih korporacija koje bi im prodavale loše proizvode. Medicinski establišment od Baltičkog mora do donjeg Dunava, imao je naprednu medicinu koja je dovela do napretka u medicini zasnovanoj na uređajima, kao što su angiografija katetera i hiperbarična medicina, bez ometanja prodaje od strane gigantskih farmaceutskih korporacija koje svakodnevno prodaju robu u hodnicima zdravstvenih ustanova ili preko elektronskih medija. Kako se doza metala na globalnu populaciju povećala upotrebom lekova/vakcina, više je hroničnih bolesti kod ljudi. Na primer, imamo čak i otrovni metal gvožđe koji se kreće oko svake krvne ćelije. Gvožđe je endogeni metal koji se u mozgu oslobađa traumom. Kada se ispusti u tkiva, postaje toksičan i postaje slobodni generator. Ponderisane slike podložnosti skenera magnetne rezonance “1.5 Tesla” i “3 Tesla” sada nam dozvoljavaju da pratimo male depozite hemosiderina u mozgu nakon traumatske povrede mozga. Trovalentni jon gvožđa (Fe3+) je klasičan primer kako elektroni bivaju uzimani iz metala „opasne valence“ kolone periodnog sistema elemenata. Ovde su opisani razlozi toksičnosti metala u medicini. U suštini, problem je što mitohondrije bivaju oštećene ovim problematičnim valencama ovih elemenata i njihovim jonima koji utiču na same elektrane ćelije.

Kontrastni agensi magnetne rezonance bazirani na gadolinijumu izazivaju toksičnost mitohondrija i smrt ćelija u neuronima ljudi, a toksičnost se povećava sa smanjenom kinetičkom stabilnošću agensa; Bower, Danielle V., MD, PhD,†; Richter, Johannes K., MD*; von Tengg-Kobligk, Hendrik, MD,†; Heverhagen, Johannes T., MD, PhD,†; Runge, Val M., MD*,†Istražna radiologija: May 3, 2019 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p

Dr Stojković jasno uvidja istinu i prisiljena je da o njoj govori onako kako je Ajnštajn kodifikovao na engleskom jeziku. Njena dužnost je da upozori, a dužnost drugih medicinskih autoriteta Srbije da rešavaju ove probleme na civilizovan način. U toj nacionalnoj diskusiji u pitanju je ljudsko dostojanstvo autonomnog odlučivanja pojedinca. Oni koji su bacili kamenje na Jovanu mogli bi u narednoj deceniji poželeti da nisu, jer njena kritika može dovesti do toga da oni izgube autonomiju u većoj sferi medicinskog uticaja na cvakodnevne odluke naroda u Srbiji.

Jednostavan pristup kaubojske etike “Square Deal” (Program Teodora Ruzvelta koji podrazumeva jednake mogućnosti za sve ljude i jednake nagrade prema jednakim zaslugama), je prepoznati da kada se vlade i globalne korporacije udruže kako bi se prema ljudima odnosili kao prema životinjama, bez poštovanja genetičke raznolikosti, dobijamo industriju koja se na kraju gradi na gomili vrelog djubriva, i koja štiti ekonomsko zdravlje tih istih vlada i globalnih korporacija profitom koji su stekli činjenjem štete pojedincima. Ovo je stari problem u socijalnom inženjeringu društava. Bolje mi tretiramo naše konje u Severnoj i Južnoj Dakoti nego što korporacije i javni zdravstveni službenici tretiraju našu decu. To je uobičajena velika šema drugih globalnih industrija koje su videle naučne prevarante u zemljama poput Kine, koji su izvršavali svoje kriminalne aktivnosti – ne da su Kinezi branioci slobode govora na ovoj planeti, nego kritikovanje korupcije u korporacijama, kao što je ovo, zaista daje određen izveštaj.

Kako vaša velika država stoji na raskršću starih Puteva svile, i između Bliskog istoka i kolonijalnih sila Zapadne Evrope, ona predstavlja moćno potencijalno tlo inovacija 21. veka koje bi mogle nastati iz mnogih ideja koje su saopštene ovde i u vezi kojih su priloženi linkovi. U kontekstu mitohondrijske energetike koja potiče od majki, slučajnost je to da se Srbija nalazi na prelomnoj tački kada se radi o rukovanju vakcinama na mnogo pažljiviji i razumniji način putem jednostavnih etičkih principa vakcinomike. Članovi tima mreže hiperbaričnih lekara i inženjeringa mogu da ponude i pomognu da se razvije kolaborativni pristup potrebi vaše države za mitohondrijskim medicinskim inovacijama. To su gurui regenerativne medicine koji koriste hiperbarične komore. Iz velikog poštovanja prema talentovanim pojedincima koji su otišli u inostranstvo da poboljšaju potragu za srećom, slobodom i živim nastupom za svu decu ove planete kroz istoriju, može se desiti da se u vašoj državi eliminiše određeni politički tromb pojavom mnogih stranaka. Državni plan vakcinacije u Srbiji putem koncepta etičke vakcinomike, mogao bi biti odličan vid saradnje. Ovi koncepti bi u krajnjem slučaju sačuvali vaše državne resurse uz odgovarajuće zapošljavanje. Malkolm Huper, ja i Novak Đoković mogli bismo se sastati kao zastupnici mitohondrijskog wellness-a (zdravog koncepta života) i “jednim udarcem ubiti dve muve” – otvoriti vrata za ovako nešto kroz podršku dr Jovani Stojković.

Pošto su lekari stražari kada se radi o zdravstvenim problemima, od ekonomske koristi mogu biti jasni vizionari ako njihova upozorenja mogu da smanje rasipničke prakse kakve imamo kada su u pitanju vakcine. Mnogo je verovatnije da će u ovoj današnjoj eri informatike, primer dr Stojković imati negativne reperkusije, nego što bi imao u prošlim vremenima. Jovanin put neće biti isti kao što je bio put Ignaca Semelvajsa koji je živeo do 44. godine. Uništen je zato što je jednostavno primetio da je pranje ruku između obdukcije i porođaja beba spasilo živote majki. Bio je izopšten jer je išao ispred svog vremena, društveno izolovan nedostatkom elektronskih uredja kao što je ovaj koji koristim ja kako bih obuzdao tiraniju rečima upravo sada: “Hvala još jednom, Nikola.” Podsetiću vas da je i Tesla bio izopšten, kao i da je njegove naučne studije uzela vlada SAD-a na kraju njegovog života. Da li Srbi veruju američkim korporacijama i američkoj vladi, i interesima koje oni imaju za srpsku decu, kada svi znamo koliko je prevare bilo u ekonomiji, politici, i tržištu zdravstva, medicini? Nikola Tesla samo želi da vidi kako se njegov genije koristi za dobro čovečanstva. Njegove ideje omogućavaju uspon kompanije General Electric. General Electric je zaradio milijarde od ovog Srbina, čiji su preci sa njegove obe strane bili pravoslavni sveštenici, čiji geni nikada nisu morali da dodju u kontakt sa živom u tiomersalu ili sa aluminijumom sjedinjenim sa površinskim antigenima hepatitisa B, poznath molekularnih imitatora bazičnog proteina mijelina. Vaša sunarodnica na pravi način upozorava da treba biti svestan da vas inostrane korporacije lažu kako bi dobile svoj udeo na tržištu. Trebalo bi joj čestitati kao narodnom heroju što upozorava na štete koje donosi korporativna medicina Zapada. Njena specijalnost je ljudsko izražavanje i interakcije uma, naravno. Ona predvidja revoluciju protiv globalnog korporativnog medicinskog kmetstva koje tako lako posreduju jeftine mitohondrijske psihoaktivne supstance i korupcija u politici, gde nekoliko milijarderskih globalnih korporacija okreće vaše sopstvene zakonodavce i članove parlamenta protiv svoje sopstvene dece i unučadi.

Kao globalni pokret biofizike u medicini, izraelski doktor Šai Efrati i njegove kolege u “Sagol Centru” u Tel Avivu, uveli su praksu po kojoj 500 osoba po satu provede u velikim hiperbaričnim komorama. Ovi sistemi za brzo punjenje ćelija i agensi fizike za čišćenje mitohondrija, dovode mnoge bogate ljude iz celog sveta na lečenje hronične disfunkcije mitohondrija. Strukturno inženjerstvo ovih velikih komora prošlo je proces nivelisanja putem pravosudja i od strane mnogih inženjera širom sveta koji imaju bliske veze sa Međunarodnom hiperbaričnom medicinskom fondacijom (IHMF). Velike sobe za sprovodjenje hiperbaričnih procedura su budućnost medicine i interventne radiologije, posebno što naši kateteri mogu imati više vremena za uklanjanje tromba iz krvnih sudova u svim ishemijskim vaskularnim područjima. Kolege iz Međunarodne hiperbarične medicinske fondacije iz Indije, kao što je dr Arun Murkerdži, već sastavljaju hiperbariku da bi kateterom isporučili matične ćelije u organe, kao ćelijske doze visoke gustine na ciljni organ, i vaskularni sistem ili njegov deo. Moj kolega, dr Pol G. Harč, je bio prvi akademski kliničar koji je lečio autizam hiperbaričnom terapijom, uništavao mitohondrije i punio ćelije ovom tehnikom direktne struje posredstvom atmosferskih gasova koji zaista povezuju sve nas na ovoj planeti. To bi bila divna mreža za naponsko punjenje i napajanje na bazi plina sa kojom bi Srbija mogla da postane vodeća država medicine 21. veka. Pacijenti dr Stojković koji boluju od demencije, kao i oni sa depresijom, imali bi velike koristi od čak i blagih hiperbaričnih ili visinkih wellness komora. Jednostavni visinski gazeboi (dvorišne kućice) upravo su prošli fazu dizajna čak u Severnoj Dakoti sa ventilima za izduvavanje proizvedenim u Ajrontonu u Minesoti. Jednom kada se pogleda oko zavese farmako-mafije, zaista je lako doneti odluku da se inženjeri vrate u medicinu kako bi pomogli bržem ozdravljenju naših pacijenata. Neka Jovana postane vođa srpske hiperbarične psihijatrije ako želi i ako može da obavlja svoju dužnost informisanja, jer može postati više od svetionika integriteta, ali i broker barometrijski posredovanog wellness-a.

Doktori su učitelji. Zanemarili smo nauku o detoksikaciji u medicinskom obrazovanju. To je postepeno napredovalo od sredine prošlog veka. Sigurno da je daleko gore u mojoj zemlji nego u vašoj. Politika nauke o detoksikaciji u medicini ugrađena je ne samo u globalni izlaz iz nasilne obavezne vakcinacije od strane vlada, već i u nedostatak primene najjednostavnijih zakona fizike koji uključuju komore pritiska koji mogu generisati naše sopstvene matične ćelije. Ponavljam, kada su dr Pol G. Harč i dr Edvard III F. Fogarti, objavili prvi prikaz slučaja preokreta Alchajmerove bolesti kod 58-godišnje Amerikanke, a zapravo niko nije video ovo u svetskim medijima, šta mislite kakav haos stoji iza ovog problema?

Moje pretpostavke su da je komponenta oporavka ove žene, koju pokazuje moja PET analitika metabolizma glukoze kroz mitohondrije, to da smo obnovili disfunkcionalnu populaciju mitohondrija (oporavila se milijarda organela u jednom mozgu). Ovi energetski centri su kao oštećene baterije kojima treba lagano punjenje da bi dekontaminirale biološke ploče iznutra. Pored toga, ovde se verovatno dešava efekat oslobađanja matičnih ćelija, i to je još jedan plod zakona fizike za koji vlasnici biotehnoloških firmi nisu stvarno zainteresovani ni da čuju u medijima. Medijima koji zavise od reklama jedne dominantne industrije koja se gaji u Americi.

Ne možemo da kontrolišemo izloženost živi na bazi ugljenika ili teških elemenata koji i dalje dolaze iz Černobila i Fukušime. Međutim, Srbija može ublažiti teret vakcinacije na naš organizam promenom vremena. Nemojte koristiti američki raspored vakcinacije. To je raspored koji je u funkciji pravljenja profita udelom na tržištu, a ne onaj koji se bazira na nauci. Razmislite o tome kako ću raditi sa timom farmaceuta na smanjenju doze metala iz standardnih vakcina tako što će se one primenjivati na mikroiglične uredjaje, na 1/1 doze, u cilju provokacije željenog imunog odgovora iz kože gde se nalaze sve ćelije za obradu antigena. Vaša država bi mogla imati ogromnu političku, ekonomsku i društvenu pobedu ovde, uzimajući ove ideje i implementirajući ih u vašoj zemlji kako bi se prenosivost bolesti smanjila na 1/10 budžeta. Vakcinama sa živim virusima treba potpuna revizija. Nedostatak inovacija u ovom sektoru od donošenja Zakona o zaštiti vakcina iz 1986. godine, doveo je do ove tradicionalne krize korporativnog širenja straha koji drži tržište. Vaša država i njeni naučnici i lekari mogu to da urade bolje od naših, jer ste manje kontrolisani, i sa stanovišta bezbednosti naroda, u vašem najboljem interesu je da pravite sopstvene vakcine i učinite ih pametnim, jeftinijim i efikasnijim.

Ukratko, pronalazim objašnjenje, jer je globalna kriza u vezi sa upotrebom metala u medicini nastala u politici javnog zdravlja koja utiče na mitohondrijsku energiju populacije, i koja na kraju ruši sveti odnos lekara sa njihovim pacijentima. Nažalost, medicinsko obrazovanje je propalo na globalnom planu zbog izostavljanja osnovne nauke o detoksikaciji, a sve to u cilju ekspanzije distribucije farmaceutskih proizvoda. Trebalo bi da svi slavimo one koji imaju integritet da i pod pritiskom ekonomske, političke ili fizičke štete, stalno ponavljaju istinu. Zato je dr Jovana Stojković nacionalno blago. Nadamo se da će iz ove situacije, u moru konfliktnih i korumpiranih informacija, proizaći racionalno i etičko profesionalno poštovanje mišljenja manjine. Ako tiranija pobedi razum, imamo veliku potrebu za psihijatrima na severnim ravnicama, od Kanzasa do Kanade. Psihijatar dr Gabriela Balf, je moja koleginica na Univerzitetu Severne Dakote u Istočnoj Evropi. Ovi strani lekari rade odličan posao pomažući našim ruralnim državama. Možemo svakako zaposliti Jovanu ovde kao psihijatra specijalizovanog za blage hiperbarične terapije, sada kada smo dr Harč i ja definisali umetnost sledećeg veka u medicini, u sprečavanju galopirajuće neurološke krize nastale kao posledica oštećenja mitohondrija ljudi širom sveta.

S poštovanjem,

“Ted”

Dr Edvard F. Fogarti

Načelnik odeljenja radiologije

Univerziteta Severne Dakote

Medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih nauka

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Preporuka za čitanje

Novosti dana Politika Ekspres 

Ekspres Politika predstavlja online magazin sa osvrtom na dnevno političku situaciju u Srbiji i svetu. Ovaj online news portal nije ni u kakvoj vezi sa kompanijom Politika AD koja se bavi izdavanjem magazina: Bazar, Politikin Zabavnik, Ilustrovana Politika, Viva, Svet kompjutera, Mali Politikin Zabavnik, Enigmatika i Razbibriga, kao i dnevnih novina Politika i Sportski žurnal, a koje izlaze pod firmom Politika novine i magazin. Politika Ekspres Online predstavlja poslednji pravi tabloid u Srbiji koji se nalazi među TOP 50 najčitanijih sajtova u Srbiji