Print this page

VIC DANA: Nazvao Čak Noris Mitra Mirića i pita ga...

Nazvao Čak Noris Mitra Mirića i pita:

- "Je li, bre, kako to misliš ne može vam niko ništa?"