Print this page

Sramno: U Srbiji braća ostavljaju sestre bez krova nad glavom zbog čiste koristi i lagodnog života

U našem narodu postoji izreka- ženska deca tuđa kuća, koja pokazuje da se na kćerke pre svega gledalo kao na muževljevo vlasništvo i da su često bile isključivane iz nasledstva.

Nažalost, danas u 21. veku, u jeku rodne ravnopravnosti možemo videti da se u Srbiji pogled na žensku decu i nije mnogo promenio. Kakav je odnos roditelja i braće prema kćerkama i sestrama najbolje se može videti prilikom podele nasledstva.

U selima već vekovima traje običaj da se sestra odrekne imovinskog dela koji joj zakonski pripada u korist brata, međutim ni u gradovima situacija nije ništa drugačija, iako dolazi iz drugačijih pobuda.

Neretko se događa da ženska deca prihvate nasledstvo koje im pripada, a zatim ga poklone bratu, međutim, ima i situacija kada su braća spremna na to da urade i jezive stvari kako bi se dočepli sestrinog dela imovine.

Prema rečima advokata Željka Simića iz Beograda često se događa da se na žensko dete vrši pritisak familije, te da se zbog njene “dobre udaje” ili dobrog posla, od nje zahteva da se odrekne svog nasledstva u korist brata.

– Iako su učesnici u nasledstvu pred zakonom ravnopravni, dešava se da se sestre u Beogradu odriču nasledstva u ime braće, jer majka, otac ili neki drugi član porodice, na nju vrši pritisak da tako treba da postupi. Susretao sam se sa primerima kao što je ovaj: sestra se udala i otišla u Australiju, pa pošto tamo živi, članovi njene porodice su smatrali da treba svoj deo da da bratu, jer njoj ne treba – kaže advokat Željko Simić

Česta je praksa i da brat i drugi članovi porodice sestri prete kako bi se ona odrekla svog dela koji joj pripada po zakonu.

U tom slučaju advokat Željko savetuje da ženska deca ne bi trebalo da se obaziru na pretnje i podlegnu pritiscima, te da se nikako ne odriču svog dela imanja.

Ponekad se događa da braća odu toliko daleko, pa da prilikom ostavinske rasprave odluče da prkrše zakon i urade svojim sestrama najgnusniju stvar- prave se da ona ne postoji.

Iako bi, zbog tog postupka, mogli i krivično da odgovaraju, čini se da zarad “šake zemlje” muška deca ne prezaju ni od čega.

– Često se dešava da se na ostavinskoj raspravi pojave dva brata koja ne prijave da imaju sestru ili sestre, jer smatraju da samo oni treba da naslede imovinu. Oni pokrenu raspravu kao da su samo oni naslednici, a zbog toga mogu krivično da odgovaraju – ističe advokat Simić iz Beograda.

Iako je porodica ćelija društva i osnov svega, mnogi će svoje najbliže izneveriti samo da bi materijalno bolje “stajali”. Zbog čiste koristi i lagodnijeg života, braća širom Srbije, svoje sestre ostavljaju bez krova nad glavom, samo zato što su ženskog roda!