Print this page

NAJLEPŠA KRATKA IMENA: Maša, Lara, Lenka, Tea, Lav, Iva... Pogledajte značenja svih 30 imena

Predstavljamo 30 lepih kratkih imena i njihova značenja. Sva imena su vrlo slatka i ukoliko imate neku dilemu, možda vam pomogne u odabiru. Ili ste već dali ime svom detetu koje se nalazi na spisku. Uglavnom morate priznati, sva ova imena su vrlo simpatična. Uverite se u to.

    Luna - to je latinsko ime za Mesec

    Tea - boginja na grčkom, ali i nadimak za Teodoru

    Minja - skraćenica od Milene, Mione...

    Sanja - nadimak od Aleksandre

    Sara - jevrejsko, čije je značenje: kneginja, princeza

    Zoja - grčko ime, koje znači: život

    Lena - skraćenica od imena Jelena i Milena

    Lenka - od milja za Lenu

    Nađa - ruski nadimak za imena Nadežda i Natalija

    Lara - skraćeno od Larisa

    Maša - ruski nadimak za Mariju

    Tina - odmila od Kristina, Valentina, Tijana

    Iva - po imenu drveta iva, ali i kao skraćenica od imena Ivana i Ivanka

    Mina - ime koje se najčešće vezuje za Minu Karadžić, koja se zapravo zvala Vilhelmina

    Lav - već pominjano ime, koje se pogrešno smatra ruskim, jer ga na tom podneblju ima dosta, a u stvari je grčko

    Lea - latinsko, koje znači lavica

    Nina - gruzijsko: od grčkog naziva za asirski grad Ninos, takođe i skraćenica od imena Angelina, Ninoslava...


    Una - prema nazivu reke, a na latinskom - jedina

    Tara - ime uzeto direktno iz prirode - po reci i planini

    Hana - jevrejsko ime, koje znači: milost, zahvalnost

    Relja - muško ime izvedeno od starije verzije Hrelja, grčkog  porekla i nepoznatog značenja

    Tanja - ruski nadimak od imena Tatjana

    Mia – ime latinskog porekla, čije je značenje: moja, takođe i skraćenica od imena Marija -  velika, gospodarica

    Ena - izvedeno iz imena Irena (grčkog imena Eiréne) sa značenjem mir, boginja mira

    Dina - jevrejsko ime, koje znači: sud, osuda, takođe i nadimak od starih imena Dimitrina, Kostadina, Kostadinka

    Luka - vodeće muško kratko ime poslednjih godina, možda čak i decenije, grčko-latinskog je porekla i znači - onaj koji osvetljava

    Ema - skraćeno od imena Emilija

    Janja - grčko ime koje znači čista, nevina

    Jana - nadimak od svakog ženskog imena koje se završava istim slogovima: Milijana, Marijana, Andrijana, Dragijana...